loading

Instalexbud sp. z o. o. i sp. komandytowa to przedsiębiorstwo handlowo usługowe specjalizujące się w budowaniu i remontowaniu instalacji wodnych.

Kontakt

Sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne

Oferujemy kompleksowe wykonanie wodociągów i przyłączy wody na terenach wiejskich i miejskich: projekt, wykonanie wraz z wymaganymi pracami ziemnymi, odbiory sieci, przekazanie inwestorom, gwarancja wykonania, konserwacja i naprawy.

Sieci wody budujemy z rur PE oraz żeliwa sferoidalnego. Przyłącza wody z rur PE wyprowadzamy do budynków, hal lub studni wodociągowych.

Sieci i przyłącza kanalizacyjne wykonujemy z materiałów obecnie stosowanych w branży instalacyjnej oraz wszystkich pozostałych technologiach. Wykonujemy:

  • sieci kanalizacji grawitacyjnej,
  • sieci kanalizacji pompowej wraz z pompowniami,
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków i obiektów budowlanych,
  • odwodnienia obiektów,
  • drenaże odwadniające.

Sieci i przyłącza gazowe

Wykonujemy sieci rozdzielcze gazu ziemnego wraz z przyłączami do budynków.

Wykorzystujemy rury PE łączone metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Firma dzięki współpracy z projektantami jest w stanie wykonać inwestycje od projektu do odbioru i przekazania inwestorom. Dzięki nowoczesnym technologiom bezwykopowym (przewierty i przeciski sterowane) zlecenia realizujemy szybko i dokładnie, zmniejszając przy tym koszty i czas wykonania.

Sieci i przyłącza centralnego ogrzewania

Wykonujemy sieci ciepłownicze z rur preizolowanych stalowych oraz z rur PE.

Rurociągi ciepłownicze stalowe preizolowane łączymy spawaniem metodą TIG. Wszystkie spawy przed izolacją antykorozyjną i cieplną są sprawdzane pod względem jakości spawu oraz wytrzymałości. Wykorzystanie w projekcie rur PE pozwala na większą elastyczność i krótszy czas realizacji.

Szamba ekologiczne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na terenach pozbawionych kanalizacji zbiorowej możliwość gromadzenia i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych oraz przemysłowych jest znacznie ograniczona.

Nasza firma zajmuje się budową oraz montażem gotowych zbiorników betonowych, stalowych oraz polietylenowych o różnych objętościach wraz z ich podłączeniem do obiektów budowlanych. Stosujemy

  • szamba betonowe z kręgów 1200, 1400 i 2000,
  • szamba prefabrykowane o różnych pojemnościach,
  • zbiorniki stalowe,
  • zbiorniki polietylenowe.

Projektujemy i budujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z rozsączeniem. Pojemność zbiorników i długość rozsączenia dobieramy indywidualne do każdego inwestora. Stosujemy materiały i urządzenia najlepszej jakości.

Studnie i ujęcia wody

Oferujemy i wykonujemy odwierty studni. Instalujemy pompy głębinowe.

Uruchamiamy stacje hydroforowe i zbiorniki ciśnieniowe. Montujemy zestawy pompowe i hydroforowe. Montujemy i uruchamiamy zmiękczanie i uzdatnianie wody. Przeprowadzamy badania wody pod względem przydatności do spożycia. Dezynfekujemy oraz płuczemy sieci, ujęcia i urządzenia związane z wodą użytkową.